Libertate prin Cunoaştere

Share Button

LIBERTATE PRIN CUNOASTERE (click pentru download)

Libertate prin cunoastere,

 

Libertate prin cunoastereeste o carte de excepţie, publicată sub pseudonimul Ion Românul, de către un …căutător spiritual. Conţinutul se doreşte a fi un dialog între spiritualitatea orientală şi cea apuseană, având ca scop o cunoaştere spirituală amplă, ce ne-ar permite un tablou mai precis al adevărului.

Accesul la adevăr ne poate da astfel accesul la libertate. O libertate reală, lipsită de dogme şi prejudecăţi, o liberate neconstrânsă de lacunele fireşti ale omului în percepţia adevărului. Libertate prin cunoaştere, devine astfel nu doar o carte, ci o soluţie pentru eliberarea entităţii umane din intuneric.

Rugăm totuşi cititorul să nu-şi facă iluzii, deoarece avem de-a face cu o carte “grea”, accesibilă tuturor numai în masura în care există deja minime preocupări spirituale.

“Până la urmă, concluzia care se impune este că pervertirea conştiinţei umane a determinat coruperea Naturii în genere, dar tot aşa cum prin libertatea originară a Omului, Lumea a fost împinsă în Abisul materiei (a fost ruptă din legătura cu Divinitatea), la fel fapta liberă a Omului restaurează Lumea şi Fiinţa umană în plenitudinea lor originară. Omul se dovedeşte determinantul evoluţiei sale, atât spre bine, cât şi spre rău. Dacă Budhismul nu vede soluţia decât în smulgerea din Lume (întreruperea lanţului vieţilor), Creştinismul, cel puţin în resorturile sale profunde, transmite mesajul: Nu vă temeţi de lume, cât timp Christos este cu noi (Îndrăzniţi, eu am învins Lumea). Lumea nu este rea decât în măsura în care conştiinţa noastră îi atribuie caracterul iluzoriu, de Maia. De noi depinde ca această lume să redevină ceea ce a fost în planul originar al Divinităţii (de dinainte de „cădere”), să redevină un nou paradis (adică să nu mai fie o iluzie, o maia). Din acest punct de vedere, Creştinismul a introdus un element radical optimist, o orientare clară către viitor. Prin munca în Materie se recunoaşte şi se plăsmuieşte Spiritul Spiritul, în sens superior, poate fi conceptualizat ca fiind mişcătorul nemişcat, punctul central fix din mişcarea de rotaţie în jurul axei, iar mişcarea desfăşurării momentelor sale constituie realizarea Conştiinţei sale de Sine, ca şi Conştiinţă Filosofică plenară, calvarul şi beatitudinea sa supremă, infernul şi paradisul său – ca realizare pe trepte din ce în ce mai înalte a libertăţii sale”

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.