Sep 22

Lasă-l, sfinţeşte vinul ….

Share Button

Soarele se îndrepta spre miazănoapte, iar goana maşinii îl făcea să pară singura realitate veritabilă a acestui univers. Toamna topea în culori tari marginea şoselei ce leagă Moldova de câmpie, iar podgoriile Vrancei îmi făceau cu ochiul să mă opresc. … Continue reading

Share Button